Societatea dispune de un colectiv de specialitate pentru conducerea si urmarirea lucrarilor de constructii, format din :

Nr. Crt. Functia Numele si Prenumele Studii de specialitate Vechimea in specialitate(ani) Numarul de lucrari similare executate in calitate de conducator
0 1. 2. 3. 4. 5.
1 Administrator Brumar Teofil Iustin Ing. Constructor 5 15
2 Director Tehnic Barbu Emil Ing. Constructor 10 30
3 Director Economic Brumar Anamaria Economist 8 5
4 Sef compartiment Lucrari de arta si Drumuri. Responsabil tehnic cu executia Fetita Alexandru Ing. Constructor atestat M.T.C.T. (certificat de atestare Tehnico-profesionala Seria U Nr. 08444/24.11.2010) 35 48
5 Inginer compartiment lucrari civile. Responsabil tehnic cu executia Pasareanu Grigore Ing. Constructii civile si industriale atestat M.T.C.T. (certificat de atestare Tehnico-profesionala Seria R Nr. 3782/12.09.1995) 34 46
6 Inginer compartiment lucrari civile Horincar Nicolae Ing. Constructii civile si industriale atestat M.T.C.T. 38 59
7 Sef formatie C.F. Damian Alin Scoala de maestrii 'Intretinere si reparatii linii CF' 20 40
8 Sef formatie C.F. Topircian Cornel Marius Scoala de maestrii 'Intretinere si reparatii poduri CF' 15 25
9 Responsabil Management Integrat Haprian Nutu Inginer Institutul Politehnic Cluj-Napoca 25 49
10 Responsabil siguranta circulatiei Surany Mihai Vasile Expert trafic 26 53
11 Electricieni – 5 persoane
12 Dulgheri – 28 persoane
13 Fierari betonisti – 12 persoane
14 Sudori – 5 persoane
15 Finisori – 8 persoane
16 Zidari – 6 persoane
17 Muncitori necalificati – 17 persoane

Administrator
Brumar Teofil Iustin